เครื่องสแกนนิ้วมือ

Fingerprint Ci690S

Fingerprint Ci690S
Ci690S
– Standalone Access Control
– 2.4″ TFT Color Screen
– 6500 Fingerprint
– 160,000 Record

เครื่องสแกนนิ้วมือ Cmi220

เครื่องสแกนนิ้วมือ Cmi220
2.8″ TFT Graphic Interface
1000 Fingerprint(OPTION 3000 Fingerprint)
100000 Record
FINGER LINE Communication;Access controlต่อผ่านpower

Fingerprint CMi821

Fingerprint CMi821
– Camera 1.3″Mpixel
– ต่อ Intercom ได้มากถึง 3 เครื่อง
– 3,000 Fingerprint
– 100,000 Record
– TCP/IP,RS485,WG26(Output)

 

Fingerprint CMi689

Fingerprint CMi689
CMi689
– 2.4″TFT Graphic Interface
– 2,000 Finerprint
– 160,000 Record
– Fingerprint/Card/Password
/Fingerprint+Card
/Fingerprint+Password
/Card+Password
/Finger+Card+Password

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI807U

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI807U
2.8″ TFT Graphic Interface
12000 Card
100000 Record
TCP/IP,RS485,WG26(Output),USB,U disk download

Fingerprint Ci26T

Fingerprint Ci26T
– 2.4″ TFT Graphic Interface
– 1000 Fingerprint
– 100,000 Record
– Fingerprint / Password
– TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)

 

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI802U

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI802U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 802U
– 2.8″ TFT Graphic Interface
– 2000 Fingerprint
– 100,000 Record
– ID Card
– TCP/IP,USB,U disk download

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Cmi 812U

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Cmi 812U
CMi812U
– 2.8″ TFT Graphic Interface
– 2,000 Fingerprint
– 160,000 Record
– Fingerprint/Card/Password/Fingerprint+Card/ Finerprint+Password/Card+Password/Finger+Card+Password

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi228

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi228
2.8″ TFT Graphic Interface
1000 Fingerprint(OPTION 3000 Fingerprint)
100000 Record
USB,U disk download

 

Fingerprint Ci220

Fingerprint Ci220
– 2.8″ TFT Graphic Interface
– 1000 Fingerprint
– 100,000 Record
– Fingerprint / Password
– USB, U disk download

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI670

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI670
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI670
– 60,000 Record
– 3,000 Password
– 3.000 Card
– USB-SLAVE, TCP/IP, RS485,
– U-DISK DOWNLOAD

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi226

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi226
1.8″ TFT Graphic Interface
1000 Fingerprint
100000 Record
easy express +software time two systems

 

Fingerprint Ci221

Fingerprint Ci221
– 500 Fingerprint
– easy express,WG input,Manegtic,Alarm,Bell
– 100,000 Record
– Fingerprint / Password
– USB, U disk download

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C28T

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C28T
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C28T
– 2000 Fingerprint
– 50,000 Record
– ID Card/Password
– TCP/IP,USB,U disk download

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI 801

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI 801
2.8″ TFT Graphic Interface
1000 Fingerprint
100000 Record
Fingerprint/ID Card/Password

 

Fingerprint Cmi 817U

Fingerprint Cmi 817U
CMi 817U
– 1000 Fingerprint
– 100000 Record
– 2.8″ TFT Graphic Interface
– TCP/IP, USB, U disk download
– ID Card

เครื่องสแกนนิ้วมือ Ci805U

เครื่องสแกนนิ้วมือ Ci805U
รอบรับลายนิ้วมือ 800 ลายนิ้วมือ
50,000 หน่วยความจำ
ตัวเครื่องขนาดเล็กติดตั้งง่าย
ระบบการำงานได้เสถียรและแม่นยำ
รองรับ ID Card ได้
จอสี 2.4 นิ้ว แสดงสถานะการทำงาน

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi681

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMi681
2.8″ TFT Graphic Interface
1000 Fingerprint
100000 Record
Fingerprint/Passwords
USB U disk Download

 

Fingerprint Ci681S

Fingerprint Ci681S
Ci681S
– 2.8″ TFT Graphic Interface
– 6000 Fingerprint
– 160,000 Record
– Fingerprint / Password
– TCP/IP,USB,U disk download

เครื่องสแกนนิ้วมือ Cmi221

เครื่องสแกนนิ้วมือ Cmi221
หน้าจอ 2.8″ TFT Graphic Interface
ความละเอียด 320*240
รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
รอบรับ Fingerprint / ID Card / Password
USB,U disk download, TCP/IP
Posted in เครื่องสแกนนิ้วมือ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *